Opublikowane przez pzp24.pl

Analiza najciekawszego orzecznictwa KIO w 2023 r. i wyzwania w 2024 roku

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Analiza najciekawszego orzecznictwa KIO w 2023 r. i wyzwania w 2024 roku”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Obowiązek podania kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Określenie terminu realizacji zamówienia. Rażąco niska cena a opis wymagań względem oferty wykonawcy. Awaria platformy zakupowej a ważność postępowania. Co […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych na gruncie art.17 ust.4-6 uondf. Postępowanie przed RKO

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych na gruncie art.17 ust.4-6 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Postępowanie przed RKO”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 4-6 uondf Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych na gruncie art. 17 ust. 2,3,4,5,6 uondf

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych na gruncie art. 17 ust. 2,3,4,5,6 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 2,3, 4,5,6 uondf Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w 2024 roku

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w 2024 roku”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Kiedy można stosować specjalne ułatwienia? Jak wybrać właściwy tryb postępowania? Najważniejsze rozwiązania w prowadzeniu postępowania Podobała Ci się ta pigułka wiedzy? Działasz w sektorze publicznym? Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Analiza najciekawszego orzecznictwa KIO w 2023 r. i wyzwania w 2024 roku

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Analiza najciekawszego orzecznictwa KIO w 2023 r. i wyzwania w 2024 roku”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Obowiązek podania kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Określenie terminu realizacji zamówienia. Rażąco niska cena a opis wymagań względem oferty wykonawcy. Awaria platformy zakupowej a ważność postępowania. Co […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Rażąco niska cena a błędy popełniane przez uczestników rynku zamówień

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Rażąco niska cena a błędy a błędy popełniane przez uczestników rynku zamówień”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Jakie błędy popełniają zamawiający, wzywając wykonawców do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz następnie je oceniając? Jak wykonawca powinien w odpowiedzi postępować? Niezasadne wezwanie do wyjaśnień i inne błędy […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Konsorcjum wykonawców – o czym powinien pamiętać zamawiający

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Konsorcjum wykonawców budzi jednak wiele pytań, na które postanowiliśmy odpowiedzieć wraz z naszym gościem Konradem Dydą, prawnikiem specjalizującym się w zamówieniach publicznych. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Konsorcjum wykonawców – o czym powinien pamiętać zamawiający”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Kiedy wykonawcy mogą zawiązać […]