Opublikowane przez pzp24.pl

Analiza najciekawszego orzecznictwa KIO w 2023 r. i wyzwania w 2024 roku

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Analiza najciekawszego orzecznictwa KIO w 2023 r. i wyzwania w 2024 roku”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Obowiązek podania kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Określenie terminu realizacji zamówienia. Rażąco niska cena a opis wymagań względem oferty wykonawcy. Awaria platformy zakupowej a ważność postępowania. Co […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Q&A zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach

Oto kolejne nagranie z webinarium PZP24.pl. Tym razem w temacie „Q&A zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”. Webinarium poprowadził nasz ekspert Piotr Schmidt – prawnik w specjalizacji prawo zamówień publicznych i ochrona danych osobowych, Kierownik Działu Postępowań o Zamówienia Publiczne w Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Prezes Zarządu w Prudens PDP Sp. z o.o. Ten webinar to […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Opis przedmiotu zamówienia – praktyczne problemy

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Opis przedmiotu zamówienia – praktycze problemy”, który poprowadził nasz ekspert Konrad Dyda, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych. Zobacz ten webinar, jeśli interesują Cię te kwestie: Opis przedmiotu zamówienia w Prawie zamówień publicznych Jakie wymagania stawia KIO przygotowującemu opis? Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia? Najważniejsze wskazówki Podobała Ci […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Termomodernizacja w zamówieniach publicznych – etap II

Kontynuując temat termomodernizacji w zamówieniach publicznych, który rozpoczęliśmy ubiegłotygodniowym webinarem, zapraszamy do obejrzenia nagrania z II części. Webinarium PZP24.pl poprowadzili eksperci: Urszula Głod-van De Sanden, doktor nauk prawnych, wieloletni praktyk, konsultant i autor licznych publikacji z zakresu finansów publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych w Teatrze Polskim w Szczecinie oraz Jerzy Pawłowski, ekonomista, biegły NIK w zakresie […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Termomodernizacja w zamówieniach publicznych – etap I

Dofinansowanie modernizacji obiektów użyteczności publicznej jest dostępne w programie Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100 proc. udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych. Środki dostępne będą również dla spółdzielni i wspólnot […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Szacownie wartości zamówienia i ustalanie charakteru zamówienia z uwzględnieniem zamówień mieszanych

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Szacownie wartości zamówienia i ustalanie charakteru zamówienia z uwzględnieniem zamówień mieszanych”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Instytucja szacowania wartości zamówienia Jak szacować Zamówienia mieszane Szacowanie wartości zamówienia zamówień mieszanych Gościem specjalnym był Piotr Schmidt, prawnik w specjalizacji prawo zamówień publicznych i ochrona danych osobowych, Kierownik Działu Postępowań […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych na gruncie art.17 ust.4-6 uondf. Postępowanie przed RKO

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych na gruncie art.17 ust.4-6 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Postępowanie przed RKO”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust. 4-6 uondf Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 […]