Opublikowane przez pzp24.pl

Przedmiotowe środki dowodowe – praktyka, orzecznictwo i problemy w stosowaniu

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Przedmiotowe środki dowodowe – praktyka, orzecznictwo i problemy w stosowaniu”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Cel przedmiotowych środków dowodowych Rodzaje przedmiotowych środków dowodowych Jak prawidłowo określać żądanie w zakresie przedmiotowych środków dowodowych. Czy zawsze jest to możliwe? Równoważność a przedmiotowe środki dowodowe Uzupełnianie i wyjaśnianie treści przedmiotowych […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych na gruncie ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych na gruncie ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Zakres podmiotowy uondfp Zakres przedmiotowy uondfp Istota odpowiedzialności Stopień szkodliwości na tle zamówień publicznych – art.28 ust. 3 uondfp Naruszenia dyscypliny finansów publicznych określone w art. 17 ust […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Szacowanie wartości zamówienia według Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Szacowanie wartości zamówienia według Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Kiedy stosuje się Wytyczne? Najważniejsze postanowienia obowiązujących Wytycznych Czy zamawiający może zastosować inną metodologię wyceny? Gościem specjalnym był Konrad Dyda, prawnik specjalizujący się m.in. w zamówieniach publicznych. Podobała Ci się ta […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Rażąco niska cena a błędy popełniane przez uczestników rynku zamówień

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Rażąco niska cena a błędy a błędy popełniane przez uczestników rynku zamówień”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Jakie błędy popełniają zamawiający, wzywając wykonawców do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz następnie je oceniając? Jak wykonawca powinien w odpowiedzi postępować? Niezasadne wezwanie do wyjaśnień i inne błędy […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Konsorcjum wykonawców – o czym powinien pamiętać zamawiający

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Konsorcjum wykonawców budzi jednak wiele pytań, na które postanowiliśmy odpowiedzieć wraz z naszym gościem Konradem Dydą, prawnikiem specjalizującym się w zamówieniach publicznych. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Konsorcjum wykonawców – o czym powinien pamiętać zamawiający”, w którym poruszamy następujące zagadnienia: Kiedy wykonawcy mogą zawiązać […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Wstępne konsultacje rynkowe – jak je przeprowadzić?

Wstępne konsultacje rynkowe nie obligują do przeprowadzenia postępowania. Nie przesądzają również o konieczności przeprowadzenia postępowania, ani treści ogłoszenia. Mogą być jednak pomocne w zebraniu informacji do przygotowania dokumentacji planowanego postępowania. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Wstępne konsultacje rynkowe – jak je przeprowadzić?”. Naszym gościem  jest Konrad Dyda, prawnik specjalizujący się w zamówieniach […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Rodzaje pism w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z naszego webinarium pt. „Rodzaje pism w postępowaniach o udzielenie zamówienia”. Gościem PZP24.PL jest Konrad Dyda, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych. Temat interesujący i nieoczywisty, stąd pytania uczestników, na które prowadzący odpowiada w końcowej części spotkania. W ramach procedur zmierzających do wyboru wykonawcy zamówienia niejednokrotnie zamawiający mają potrzebę stworzyć pismo. Oto […]