Opublikowane przez pzp24.pl

Platforma przetargowa PZP24.pl będzie sprawdzać autentyczność podpisów elektronicznych przy pomocy WebNotariusa od Asseco

PZP24.pl, platforma przetargowa dla sektora publicznego wdrożyła usługę kwalifikowanej walidacji kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych od Asseco Data Systems. Webnotarius sprawdza podpisy elektroniczne wydawane przez wszystkie kwalifikowane centra certyfikacji w Unii Europejskiej oraz wiodące niekwalifikowane z całego świata. Umożliwia przeprowadzenie procesu walidacji czyli sprawdzenie ważności i autentyczności podpisów elektronicznych oraz czy po złożeniu podpisów w […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Perspektywa po 31 grudnia oczami użytkownika miniPortalu

Postępowania na miniPortalu będzie można wszczynać tylko do dnia 31 grudnia 2022 roku. Powyższy termin oznacza dla Zamawiających kolejne zmiany w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych. Od 1 stycznia 2023 roku każdy Zamawiający będzie zobowiązany prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursy z wykorzystaniem Platformy Zakupowej lub platformy e-Zamówienia. Co jeszcze warto wiedzieć? Jak przygotować […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Planowanie i szacowanie zamówień publicznych

Planowanie zamówień publicznych i szacowanie ich wartości to kolejny temat, którym zajęliśmy się podczas webinaru z naszym gościem specjalnym Piotrem Schmidtem, prezesem Zarządu w Prudens PDP Sp. z o.o., prawnikiem w specjalizacji prawo zamówień publicznych i ochrona danych osobowych. Podczas webinarium PZP24.pl omawiamy następujące zagadnienia: Szacowanie wartości zamówienia. Plan postępowań. Zasady łączenia i dzielenia zamówień. […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Rażąco niska cena

W tym spotkaniu online wraz z ekspertem pochylamy się nad kwestią rażąco niskiej ceny, ponieważ jest to jedno z zagadnień, które zamawiający chcąc, nie chcąc muszą badać. Gość specjalny tego webinaru Piotr Schmidt jest prezesem Zarządu w Prudens PDP Sp. z o.o., prawnikiem w specjalizacji prawo zamówień publicznych i ochrona danych osobowych. Podczas webinarium PZP24.pl […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Szkolenia stacjonarne LATO Z PZP24.PL w toku

LATO z PZP24.pl trwa! Od lipca spotykamy się z ekspertami, którzy dzielą się swoją wiedzą z zakresu zamówień publicznych. Dyskutujemy i podajemy konkretne przykłady. Z opinii dotychczasowych uczestników wynika, że jest „ciekawie”, „merytorycznie” i „super”, co nas bardzo cieszy i przy okazji dziękujemy wszystkim za udział. Za nami szkolenia w Olsztynie, Wrocławiu i Poznaniu. Podczas pierwszego szkolenia […]

Opublikowane przez pzp24.pl

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia to jeden z kluczowych elementów podczas konstruowania oferty. Temat szczegółowo i ciekawie omówił podczas szkolenia online nasz ekspert i gość specjalny Piotr Schmidt – prezes Zarządu w Prudens PDP Sp. z o.o., prawnik w specjalizacji prawo zamówień publicznych i ochrona danych osobowych. Podczas webinarium PZP24.pl omówione zostały poniższe zagadnienia: Jak przygotować opis […]