JEDZ, czyli “Mała elektronizacja” w zamówieniach publicznych

JEDZ, czyli “Mała elektronizacja” w zamówieniach publicznych

platforma-przetargowa-pzp24.pl-JEDZ

Czym  jest  “Mała elektronizacja” ?

Jest to termin stworzony przez nas, by lepiej rozróżnić zmiany, które nastąpią w 2018 r. w obszarze docelowej, pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

Obejmuje ona pierwszą część planowanej elektronizacji, która nastąpi 18 kwietnia 2018 r.
i zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczy obowiązku składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przez Wykonawców (JEDZ)  w formie elektronicznej.

 

E-mail czy platforma przetargowa (portal e-usług) ?

Opublikowana przez Urząd Zamówień Publicznych instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w ośmiu krokach przy użyciu środków elektronicznych (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja.pdf) zwróciła naszą uwagę na możliwość wystąpienia istotnych błędów, które mogą pojawić się na każdym z wyżej wymienionych etapów, co finalnie może skutkować unieważnieniem postępowania lub odrzuceniem oferty.

Aby pozwolić Państwu uniknąć problemów i jednocześnie spełnić wymagania unijnej dyrektywy oraz art. 10a ust. 1
i 5 ustawy Pzp, nasza firma już teraz zapewnia swoim klientom możliwość przyjmowania oraz zabezpieczania dostępu (szyfrowania) dokumentów JEDZ składanych przez Wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.

 

Dlaczego platforma przetargowa?

  • zapewnienie nienaruszalności złożonych dokumentów JEDZ przed upływem terminu składania ofert,
  • repozytorium dokumentów JEDZ w jednym narzędziu na portalu e-usług,
  • automatyczne statusy dokumentów dla Zamawiającego i Wykonawcy,
  • natychmiastowe (online) informowanie Wykonawcy o poprawności złożenia dokumentów.

 

Jak w kilku prostych krokach wygląda składanie i przeglądanie JEDZ ?

  1. Do ogłoszenia o postępowaniu Zamawiający dodaje link do sekcji dedykowanej do składania JEDZ na platformie przetargowej.
  2. Wykonawca załącza plik w sekcji JEDZ, podpisując wcześniej dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  3. Platforma przetargowa szyfruje dostęp do dokumentu i zapewnia jego nienaruszalność do upływu terminu składania ofert, jednocześnie informując Wykonawcę o poprawności złożenia dokumentu.

 

 

Skontaktuj się z nami już dziś celem umówienia krótkiej prezentacji.

Dodaj komentarz