Liczba ofert jako wskaźnik efektywności w e-zamówieniach

Liczba ofert jako wskaźnik efektywności w e-zamówieniach

E-zamówienia

Problematyka e-zamówień, a dokładnie prowadzenia postępowań regulaminowych i ustawowych w oparciu o platformy zakupowe wpisała się na stałe w krajobraz działań ukierunkowanych na pozyskiwanie ofert handlowych. Od dłuższego czasu obserwujemy stały wzrost liczby postępowań, a co za tym idzie większą popularyzację narzędzi IT wśród samych
wykonawców. Wraz z tym platformy zakupowe oferują więcej funkcji oraz stawiają na prostotę. Już niebawem zamówienia elektroniczne staną się podstawową metodyką komunikacji z wykonawcami w procesie składania ofert handlowych.

Prostota i stabilność systemów elektronicznych

Dla wykonawców kluczową kwestią będzie zarówno prostota, jak i stabilność platform zakupowych. Można do tego jeszcze dodać zaufanie do narzędzia elektronicznego oraz wiarygodność operatora platformy. To wszystko plus oczywiście ciekawe postępowania przetargowe mogą skłaniać wykonawców do składania ofert. Oczywiście im większa kwota zakupu, tym prostota systemu odgrywa raczej mniejsze znaczenie, ale w przypadku niższych wartości – łatwość obsługi systemu może wpływać na skłonność do brania udziału w postępowaniach.

Liczba ofert

Liczba ofert w postępowaniach ma znaczenie, gdyż pokazuje jaka duża konkurencja występuje w procesie ofertowania. Im konkurencja jest większa, tym z lepszymi warunkami (nie tylko cenowymi) może liczyć się zamawiający. Dlatego też liczba ofert stanowi dość istotny wskaźnik w realizowanych postępowaniach, na który w wielu przypadkach zamawiający mają wpływ. Oczywiście wystąpią sytuacje, w których ciężko jest mówić o konkurencji, co wynika z faktu występowania na rynku tylko jednego wykonawcy.

Nastawienie na wykonawców

Kluczową kwestią w prowadzonych postępowaniach jest większe otwarcie się na wykonawców, którzy powinni być traktowani jak partnerzy. Do zamawiającego należy takie przygotowanie postępowania, aby było jasne i czytelne dla wykonawców. Dobra komunikacja będzie odgrywała z całą pewnością duży wpływ na postrzeganie zamawiającego w oczach wykonawców, a jednocześnie takie podejście przekłada się finalnie na wyniki rozumiane jako wartość dostarczana przez oferentów.

Dodaj komentarz