Opublikowane przez pzp24.pl - 17 lipca, 2024

Możliwości zabezpieczenia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wybór wykonawcy zamówienia publicznego to dopiero połowa sukcesu. Druga, nierzadko istotniejsza część, to prawidłowe zrealizowanie umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą. Zagrożeń na tym etapie – i to mocno zróżnicowanych – jest bardzo dużo. Natomiast sposobem na ich zminimalizowanie jest zażądanie od wykonawcy ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jaką postać może […]

Opublikowane przez pzp24.pl -

Możliwości zabezpieczenia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wybór wykonawcy zamówienia publicznego to dopiero połowa sukcesu. Druga, nierzadko istotniejsza część, to prawidłowe zrealizowanie umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą. Zagrożeń na tym etapie – i to mocno zróżnicowanych – jest bardzo dużo. Natomiast sposobem na ich zminimalizowanie jest zażądanie od wykonawcy ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jaką postać może […]

Opublikowane przez pzp24.pl - 9 lipca, 2024

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna wykonawcy – czego może żądać zamawiający?

Oczywistym jest, że z punktu widzenia zamawiającego najlepszym wykonawcą jest ten przedsiębiorca, który faktycznie jest w stanie w pełni poprawnie i efektywnie zrealizować zamówienie za zaproponowaną cenę. Jednak, aby znaleźć takiego wykonawcę nie wystarczy skupić się jedynie na zaoferowanej cenie – zresztą z punktu widzenia przepisów Prawa zamówień publicznych nierzadko jest to po prostu niedopuszczalne. […]

Opublikowane przez pzp24.pl - 8 lipca, 2024

Odrzucenie oferty – kompendium wiedzy

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Odrzucenie oferty – kompendium wiedzy”, który poprowadził nasz ekspert Konrad Dyda, prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych. Zobacz ten webinar, jeśli interesują Cię te kwestie: Przesłanki odrzucenia oferty Prawne i faktyczne uzasadnienie odrzucenia Środki ochrony przysługujące wykonawcy Podobała Ci się ta pigułka wiedzy? Działasz w sektorze publicznym? […]

Opublikowane przez pzp24.pl - 28 czerwca, 2024

Na czym polegają negocjacje z ogłoszeniem?

Sięganie po doświadczenie przedsiębiorców zdecydowanie pozytywnie przekłada się na realizację zamówień publicznych. Przepisy prawa dają wiele możliwości korzystanie z typowo biznesowego know-how. Jedną z nich jest wybór wykonawcy zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Czy charakteryzuje się ten tryb? Jak z niego poprawnie skorzystać? Definicja negocjacji z ogłoszeniem Definicja negocjacji z ogłoszeniem została zawarta […]

Opublikowane przez pzp24.pl - 26 czerwca, 2024

Kryteria zamówienia – jak je opisać?

Gospodarzem postępowania w przedmiocie wyboru wykonawcy zamówienia publicznego zawsze jest zamawiający. To na nim spoczywa obowiązek takiego przygotowania i przeprowadzenia stosownej procedury, aby była ona zgodna z prawem. Jednak sama zgodność z prawem to za mało. Wybrany wykonawca powinien dawać gwarancję poprawnej i efektywnej realizacji zamówienia. Aby to osiągnąć należy odpowiednio skonstruować kryteria, według których […]

Opublikowane przez pzp24.pl - 11 czerwca, 2024

Wyjaśnienie treści SWZ – jak obliczyć terminy?

Z punktu widzenia sprawności wyboru wykonawcy zamówienia publicznego precyzja dokumentacji postępowania publikowanej wraz z jego rozpoczęciem – przykładowo specyfikacji warunków zamówienia – jest niezwykle istotna. Jeżeli nie uda się osiągnąć odpowiedniego stopnia precyzji bądź ważne okoliczności nie zostaną od razu wskazane w dokumentacji, zamawiający powinien spodziewać się pytań ze strony potencjalnych wykonawców. Ich złożenie wydłuża […]