Platformy przetargowe w e-zamówieniach do 30.000 EUR

platformy przetargowe UZP ustawa

Platformy przetargowe w e-zamówieniach do 30.000 EUR - pzp24.pl

Nowoczesne platformy przetargowe (portal e-usług) stwarzają możliwości prowadzenia postępowań poniżej 30.000 EUR. Narzędzia tego typu są już znane wykonawcom od kilku lat, a ich wykorzystanie w Polsce popularyzuje się z roku na rok. Korzyści z wykorzystania platform zakupowych są różne dla zamawiających oraz wykonawców. Tych drugich przede wszystkim będzie interesować możliwość dotarcia do opublikowanych informacji o potrzebach danej jednostki organizacyjnej oraz szybki i prosty sposób składania ofert handlowych. Pomocne mogą być również narzędzia pozwalające na zadawanie pytań oraz uzyskiwanie odpowiedzi w ramach realizowanego postępowania.
Oprócz e-ogłoszeń nowoczesne platformy stwarzają możliwość realizacji e-aukcji otwartych lub realizowanych jako dogrywka, co znacznie skraca czas niezbędny na obsługę klienta, a także obniża koszty handlowe. Takie podejście daje również realne możliwości pozyskania klientów nie tylko z rynków lokalnych, a ale również w wymiarze ogólnokrajowym.

Korzyści dla zamawiających

Dla zamawiających platforma przetargowa to przede wszystkim dostęp do rynku elektronicznego na którym funkcjonuje duża liczba dostawców. To także możliwość zebrania większej liczby konkurencyjnych ofert, co z całą pewnością przełoży się na dobre ceny oraz wartość nabywanych produktów i usług. Platformy przetargowe stanowią również doskonałe narzędzie do zarządzania wiedzą w organizacjach i np. w przypadku urlopów pracowników dają możliwość dotarcia do niezbędnych informacji w krótkim czasie. Moduły raportowania skracają czas niezbędny na przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji. Wyciąganie wniosków staje się również zdecydowanie prostsze przy wykorzystaniu modułu analiz.

Popularyzacja platform przetargowych

Pltarformy przetargowe stają się coraz bardziej popularnymi narzędziami realizacji e-zamówień
w jednostkach administracji samorządowej oraz rządowej. Pomimo braku wymogu stosowania tego typu rozwiązań korzyści z ich wykorzystania są bardzo wymierne. Jednocześnie jednostki wykorzystujące platformy przetargowe realizują wizję nowoczesnej administracji cyfrowej wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom wykonawców.
Portal e-usług dla wykonawców będzie stanowił jedno z podstawowych narzędzi komunikacji z rynkiem.

Dodaj komentarz