Trzej muszkieterowie zamówień publicznych

Rozmowa z Jarosławem Chotpiany, kierownikiem Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Panie Jarosławie, od kiedy Gmina Wałbrzych realizuje zamówienia publiczne za pośrednictwem platformy zakupowej?

–  Platformę zakupową pzp24.pl wdrożyliśmy w naszej gminie na początku 2019 roku. Tak więc korzystamy z niej już przeszło 2 lata.

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na wdrożenie tego konkretnego rozwiązania, czyli platformy zakupowej pzp24.pl?

–  Podstawowym celem jaki sobie postawiliśmy, było kompleksowe wdrożenie jednego narzędzia informatycznego służącego do procedowania zakupów we wszystkich jednostkach gminy. Mam tu na myśli nie tylko Urząd Miejski w Wałbrzychu, ale również wszystkie podległe mu jednostki, spółki miejskie, instytucje kultury, a także placówki oświatowe.

Czyli de facto chcieliście, by wszystkie zakupy odbywały się w sposób zcentralizowany?

–  Tak. Naszym głównym celem była centralizacja procesów zakupowych w gminie tj. „skoncentrowanie” większości procedur w jednej komórce, która będzie w imieniu pozostałych jednostek udzielać zamówień publicznych. Właściwie można powiedzieć, że platforma zakupowa pzp24.pl umożliwia to najpełniej. Zgodnie z funkcjonującym na platformie rozwiązaniem, nasza gmina może realizować zakupy dla podległych jednostek. Nie wyklucza to jednak, by podległe jednostki realizowały zakupy zupełnie samodzielnie. Oznacza to, że każda z kilkudziesięciu jednostek, ma dostęp do pełnej funkcjonalności platformy zakupowej pzp24.pl i jest autonomiczna w swoich działaniach. Do tego każda z wymienionych jednostek może w imieniu pozostałych przeprowadzić proces zakupowy. To trochę, jak „trzej muszkieterowie”, tyle tylko, że w zamówieniach publicznych – jeden za wszystkich i wszyscy za jednego 😊

Czy platforma zakupowa pzp24.pl ma jeszcze jakieś zalety, o których chciałby Pan nam opowiedzieć?

–   Mogę wskazać 3 główne zalety platformy zakupowej pzp24.pl. Są to: elastyczność, komunikacja i oszczędność.

Podstawową zaletą platformy PZP24 jest jej funkcjonalna elastyczność. Sprawdza się ona we wdrożeniach zarówno w małych jednostkach, jak i spełnia swoja rolę w większych podmiotach, często o rożnym charakterze i specyfice działania. Do tego narzędzie to obsługuje zarówno „małe” zamówienia, jak i te podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych. Tym właśnie odróżnia się pzp24.pl na plus od innych rozwiązań.

Kolejną zaletą platformy pzp24.pl jest sprawna komunikacja. Platforma pozwala w wygodny sposób złożyć ofertę wykonawcy a zamawiającemu ja otworzyć.

Nie sposób też pominąć oszczędności, jakie generuje prowadzenie postępowań na platformie zakupowej pzp24.pl. By nie być gołosłownym dodam tylko, że według naszych szacunków, tylko przez okres 24 m-cy udało nam się zaoszczędzić około 20 mln złotych. Wygenerowaliśmy je dzięki aukcjom elektronicznym, które przeprowadziliśmy na platformie zakupowej pzp24.pl.

Dodaj komentarz