Czy warto czekać na platformę e-Zamówienia?

 

Stan na 18.04.2018r.

Mamy wreszcie wyłonionego wykonawcę platformy e-Zamówienia. Czekamy na publikację wytycznych do integracji (API), która ma się odbyć w maju. Pojawiły się informacje dotyczące mini portalu e-Zamówienia oraz prace nad przesunięciem elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych na 2019r. Czasu jest więcej, ale mimo wszystko zachęcamy do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem systemu. Takie podejście pozwoli nie tylko na kompleksową elektronizację, ale też na przygotowanie zamawiających i wykonawców do zmiany sposobu realizacji zamówień.

Integracja z platformą e-Zamówienia

Osoby wtajemniczone w specyfikę systemów informatycznych zdają sobie sprawę, że współpraca komercyjnej platformy zakupowej oraz platformy e-Zamówienia dotyczy głównie zagadnień integracyjnych, a w mniejszym stopniu funkcjonalnych. W praktyce oznacza to, że po publikacji wytycznych dotyczących integracji z platformą e-Zamówienia (mechanizmy integracji), dostawcy platform komercyjnych dostosują interface integracyjny do powyższych wymogów. Sprowadza się to, do ustalenia zakresu danych (w zasadzie wiadomo o jakie dane chodzi) oraz mechanizmu przekazywania danych między systemami.

 

Tylko dla najmniej wymagających

Z dostępnych informacji wynika, że platforma e-Zamówienia przeznaczona jest dla jednostek nieposiadających złożonych potrzeb w zakresie obsługi procesu udzielania zamówień publicznych. Jednocześnie jednostki o większych oczekiwaniach i potrzebie elektronizacji zamówień skorzystają prawdopodobnie z komercyjnych portali e-usług.

Wdrożenie zmiany

Całościowe podejście do elektronizacji procesu zamówień stanowi istotną zmianę nie tylko dla zamawiających, ale także wykonawców. Sugerujemy stopniowe wdrażanie platformy poczynając od zamówień do 30.ooo EUR, a kończąc na pełnej elektronizacji. Jednostki organizacyjne posiadające duże doświadczenie we wdrażaniu platform więdzą doskonale, że takiej zmiany nie wdraża się z dnia na dzień.

 

Dodaj komentarz