Ankieta dotycząca elektronizacji

W ostatnim czasie pojawiły się informacje dotyczące kontroli przeprowadzanych u zamawiających przez NIK w kontekście elektronizacji zamówień. Do części instytucji została wysłana ankieta mająca na celu zebranie informacji na temat stosowanych rozwiązań IT w komunikacji z wykonawcami.

 

Standardy na rynku platform zakupowych

Platformy zakupowe stanowią stosunkowo nowe rozwiązanie w zakresie realizacji postępowań zgodnych z ustawą PZP. Niewątpliwie rynek wymaga uregulowań i doprecyzowania zwłaszcza aspektów technicznych, które nie są obecnie wystarczająco uszczegółowione w obecnym stanie prawnym. Transparentność, bezpieczeństwo oraz stabilność działania platformy zakupowej stanowi priorytet każdego profesjonalnego dostawcy narzędzi IT. Wypracowanie standardów ułatwi pracę zarówno zamawiającym, jak dostawcom platform zakupowych. Prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą PZP stanowi wrażliwy i kluczowy proces, a dyskusja w zakresie dobrych praktyk oraz wytycznych wydaje się niezbędna.

Mamy nadzieję, że wiedza zamawiających i dostawców platform zakupowych, a także wykonawców biorących udział w postępowaniach będzie stanowiła podstawę kształtowania wspomnianych standardów. Platformy przetargowe stanowią w wielu jednostkach kluczowe narzędzie komunikacji z wykonawcami, w związku z powyższym cały rynek czeka na wnioski wynikające z przeprowadzanych kontroli.

 

Dodaj komentarz