Od 1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadza ono wiele ważnych zmian jednak największa z nich to pełna cyfryzacja zamówień publicznych: wszystkie zamówienia powyżej 130 tys. zł są przeprowadzane elektronicznie, a oferty muszą być opatrzone e-podpisem.

A co z zamówieniami poniżej 130 tys. zł ? Czy Zamawiający traktują elektronizację jedynie jako ustawowy obowiązek? Czy warto elektronizować wszystkie zamówienia? Od czego zacząć? Co elektronizacja dała Wykonawcom? Na te i inne tematy porozmawiamy z przedstawicielem Gminy Kołaczyce – Panem Adamem Kmiecikiem, który podzieli się z nami swoim doświadczeniem po pierwszych miesiącach pracy prowadzenia postępowań na platformie zakupowej pzp24.pl

Czy mieli Państwo jakieś obawy związane z elektronizacją?

Największą obawą dla nas było to, czy Wykonawcy nauczą się składania ofert w sposób elektroniczny, czy strach przed elektronizacją nie spowoduje, że liczba składanych w postępowaniach ofert spadnie… okazało się jednak, że obsługa platformy jest prosta i Wykonawcy sprawnie sobie z nią radzą. 

Czy po wprowadzeniu elektronizacji zamówień zmieniła się liczba ofert od wykonawców?

Generalnie Wykonawcy zareagowali na nowe narzędzie bardzo pozytywnie. Jest więcej ofert, często oferty składają Wykonawcy z najdalszych stron Polski. Przykładem jest montaż rolet okiennych (firma z Zamościa), a także opracowanie dokumentacji technicznej firma z Płońska koło Zgorzelca.

A czy pracownicy szybko wdrożyli się w nowy sposób prowadzenia postępowań?

Tak, pracownicy również nie mają żadnych problemów z obsługą platformy pzp24.pl, proces prowadzenia postępowania jest bardzo intuicyjny.

Czy możemy mówić o ułatwieniu dostępu do zamówień publicznych dzięki elektronizacji?

Z jednej strony tak, ponieważ po wdrożeniu się w elektronizację, składanie ofert nie sprawia większych problemów, jednak sam proces „przejścia” na nową formę udziału w postępowaniach może być dla Wykonawców nieobcujących na co dzień z technologią dość trudny. Dlatego warto pomyśleć o takim narzędziu do prowadzenia postępowań, które będzie przyjazne obydwu stronom: Zamawiającemu i Wykonawcy.

Czy wdrożenie platformy ułatwiło prowadzenie postępowania? Czy zwiększyło przejrzystość prowadzonych postępowań?

Platforma zdecydowanie usprawniła proces prowadzenia postępowań. Jeśli chodzi o transparentność, to w przypadku platformy nie ma mowy o żadnych niedomówieniach i podejrzeniach o nieuczciwe przeprowadzenie postępowania.

W jakim stopniu platforma ułatwia dostęp do dokumentów i ich archiwizację?

Brak standardowych teczek i przechowywanie dokumentów z postępowań na platformie to bardzo duże ułatwienie. Znalezienie archiwalnego postępowania jest dużo łatwiejsze, niż odnajdywanie tradycyjnych teczek i przeszukiwanie papierowej dokumentacji.

Dlaczego zdecydowali się Państwo zelektronizować także zakupy poniżej 130 tys. zł?

Główne powody to transparentność prowadzonych postępowań, brak papierowej dokumentacji, a co za tym idzie łatwiejszy sposób archiwizacji. Dużo większy zasięg – nieograniczona pula wykonawców.

Czym się Państwo kierowali przy wyborze platformy zakupowej?

Przejrzystością i łatwością obsługi zarówno ze strony Zmawiającego, jak i Wykonawców.

Pomimo obaw związanych z wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych, Zamawiający, jak i Wykonawcy zdążyli już dostrzec szereg korzyści wynikających z nowej formy prowadzenia postępowań. Korzystanie z platformy pzp24.pl w znacznym stopniu ułatwia ten proces i zapewnia jego odpowiednią transparentność. Dzięki takim kompleksowym rozwiązaniom bariera technologiczna związana z elektronizacją wydaje się być mniej uciążliwa, a korzystanie z platformy wprowadza oszczędność czasu i odpowiednią higienę pracy.

Dodaj komentarz