Ewolucja zamiast rewolucji

Nowa ustawa PZP będzie stanowiła największą zmianę w przepisach obowiązujących od 2004 r., co zdaniem wielu ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych będzie stanowiło ewolucję w zakresie realizacji postępowań zgodnych z ustawą. Elektronizacja zamówień stanowi jednocześnie jedno z najważniejszych wyzwań mające na celu zwiększenie konkurencyjności pomiędzy wykonawcami.

Popularyzacja e-zamówień

Wielu zamawiających wdrożyło już platformy zakupowe do obsługi postępowań powyżej progów unijnych, a także tzw. postępowań regulaminowych. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba opublikowanych ogłoszeń, a także aktywność po stronie wykonawców. Wygląda na to, że obie strony przyzwyczajają się powoli do elektronicznej formy prowadzenia postępowań. Zmiany w ustawie mają na celu zachęcenie małych firm do składania ofert, co ma na celu popularyzację zamówień publicznych również w tej grupie przedsiębiorców.

Postępowania krajowe

Przed nami jednak największa rewolucja, do której wszyscy od dłuższego czasu się przygotowują, co w szczególności dotyczy dostawców komercyjnych platform zakupowych. Dopiero po elektronizacji postępowań krajowych będzie można mówić o pełnym sukcesie w zakresie wdrażania e-zamówień w Polsce.

Prace nad platformą przetargową

Zespół PZP24.PL pracuje nieustanie na doskonaleniem platformy zakupowej, która powstaje dzięki wielu cennym uwagom i pomysłom klientów. Rosnąca liczba nowych użytkowników upewnia nas o prawidłowym kierunku projektowania funkcjonalności. Wygląda na to, że kolejnych zmian terminów przesunięcia elektronizacji już nie będzie. Nie wiadomo jak będzie wyglądał rynek za kilka lat, a wygląda na to, że znajdzie się miejsce dla komercyjnych platform przetargowych, które będą musiały konkurować z bezpłatnym rozwiązaniem nie tylko funkcjonalnością, ale przede wszystkim jakością obsługi klienta.

Dodaj komentarz