12 października 2017
E-zamówienia

E-zamówienia

Projekt zakłada wdrożenie platformy e-zamówienia jako usługi zapewniającej gromadzenie informacji o rynku zamówień publicznych. Wdrożenie rozwiązania pozwoli na zapewnienie funkcji nadzorczych oraz sprawozdawczych w odniesieniu do […]
6 października 2017
Platforma przetargowa w Urzędzie Miasta Opole

Platforma przetargowa w Urzędzie Miasta Opole

W 2017 r. Urząd Miasta w Opolu uruchomił nowoczesną platformę przetargową (portal e-usług) służącą do publikacji zapytań ofertowych oraz zbierania ofert handlowych wykonawców. Wdrożenie poprzedzone było badaniem […]
6 października 2017
Projektowanie regulaminu zakupowego, regulamin zakupów podprogowych

Regulamin zakupów podprogowych

W zakresie regulacji zakupów podprogowych funkcjonuje stosunkowo duża dowolność stosowanych rozwiązań. Opracowując regulację z całą pewnością warto wziąć pod uwagę specyfikę danej jednostki organizacyjnej pod kątem […]
6 października 2017
platformy przetargowe UZP ustawa

Platformy przetargowe w e-zamówieniach do 30.000 EUR

Nowoczesne platformy przetargowe (portal e-usług) stwarzają możliwości prowadzenia postępowań poniżej 30.000 EUR. Narzędzia tego typu są już znane wykonawcom od kilku lat, a ich wykorzystanie w Polsce […]