Termomodernizacja w zamówieniach publicznych – etap I

Opublikowane przez pzp24.pl

Dofinansowanie modernizacji obiektów użyteczności publicznej jest dostępne w programie Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100 proc. udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych. Środki dostępne będą również dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na modernizację budynków wielorodzinnych.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium PZP24.pl pt. „Termomodernizacja w zamówieniach publicznych – etap I”.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

1. Identyfikacja problemu
1.1. Analiza ekonomiczna wydatków na energię termo-modernizowanego obiektu
1.1.1. Faktury za energie elektryczną- jak czytać faktury.
1.1.2. Faktury za energię cieplną- jak czytać faktury.
1.2. Ustalenie właściwego poziomu zużycia energii dla termo-modernizowanego obiektu
1.2.1. Energia elektryczna – profilowanie odbiorcy (typ budynku , określenie funkcji użytkowych, ilość użytkowników, czas pracy obiektu – dzienny i tygodniowy) wraz z ustaleniem norm wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
1.2.2. Energia cieplna – profilowanie odbiorcy (typ budynku , określenie funkcji użytkowych, ilość użytkowników, czas pracy obiektu – dzienny i tygodniowy) wraz z ustaleniem norm wg. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Wskazanie rzeczywistych problemów poprzez:
2.1. Przegląd infrastruktury zapewniającej ogrzewanie, wentylację oraz ciepła wodę użytkową.
2.2. Badanie termo-modernizowanego obiektu kamerą termowizyjną.
2.3. Rola audytu energetycznego. Korzyści i wady.

3. Stworzenie modelu finansowego jako narzędzia decyzyjnego dla podjęcia decyzji o zakresie wprowadzenia poprawy efektywności energetycznej ( z uwzględnieniem wszystkich zidentyfikowanych obszarów problemowych) wraz z dostępną inżynierią finansową i możliwym dofinansowaniem. Model finansowy oparty IRR – Internal rate of Return – metoda wewnętrznej stopy zwrotu dająca możliwość:
3.1. Oceny opłacalności w oparciu o algorytm dla wszystkich dostarczycieli kapitału i wyraża zwrot z kapitału całkowitego, może także z punktu widzenia właścicielskiego, przedstawiać stopę zwrotu z kapitału własnego.
3.2. Oceny, czy zainwestowany kapitał generować będzie wyższą stopę zwrotu, niż koszt po jakim jest on pozyskiwany. Model finansowy interaktywny wraz z określeniem dostępnych/możliwych rozwiązań technologicznych mających na celu osiągnięcie optymalnego rozwiązania poprawy efektywności energetycznej z rozwiązaniami uwzględniającymi OZE.

Gościem specjalnym był Jerzy Pawłowski, ekonomista, biegły NIK w zakresie efektywności energetycznych, tworzenia narzędzi analitycznych i prowadzenia analiz wydatków na energię służących optymalizacji tych wydatków.

Podobała Ci się ta pigułka wiedzy? Działasz w sektorze publicznym? Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach do realizacji postępowań podprogowych oraz zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych? Sprawdź, co możemy dla Ciebie robić. Skontaktuj się z naszym ekspertem, który odpowie na wszelkie pytania, umówi się z Tobą na konsultację online lub w siedzibie Twojej firmy.