Termomodernizacja w zamówieniach publicznych – etap II

Opublikowane przez pzp24.pl

Kontynuując temat termomodernizacji w zamówieniach publicznych, który rozpoczęliśmy ubiegłotygodniowym webinarem, zapraszamy do obejrzenia nagrania z II części. Webinarium PZP24.pl poprowadzili eksperci: Urszula Głod-van De Sanden, doktor nauk prawnych, wieloletni praktyk, konsultant i autor licznych publikacji z zakresu finansów publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych w Teatrze Polskim w Szczecinie oraz Jerzy Pawłowski, ekonomista, biegły NIK w zakresie efektywności energetycznych, tworzenia narzędzi analitycznych i prowadzenia analiz wydatków na energię służących optymalizacji tych wydatków.

Podczas webinaru pt. „Termomodernizacja w zamówieniach publicznych – etap II” poruszyliśmy następujące zagadnienia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem odpowiedzialności ekonomicznej – jego rola w całym procesie Zamówienia Publicznego.

2. Możliwości sfinansowania termomodernizacji wraz z uwzględnieniem możliwości finansowych zamawiającego oraz zgodności z przyjętym modelem finansowym:
2.1. Rodzaje współ/finansowania:
2.1.1.Dotacja.
2.1.2. Pożyczka.
2.1.3. Granty.
2.1.4. Formuła”ESCO”.
2.2. Sporządzenie wniosków dotacyjnych i innych dokumentów.

3. Sporządzenie SWZ wraz z określeniem: wagi dla rozstrzygnięcia ZP i zabezpieczenia należytego wykonania robót.

4. Przeprowadzenie Zamówienia Publicznego.

5. Zabezpieczenie trwałości projektu, jego zgodność z wymaganiami donatorów oraz oczekiwanym efektem ekonomicznym:
5.1. Analiza ekonomiczna wydatków na energię termo-modernizowanego obiektu.
5.1.1. Faktury za energie elektryczną – jak czytać faktury.
5.1.2. Faktury za energię cieplną – jak czytać faktury.
5.2. Badanie termo-modernizowanego obiektu kamerą termowizyjną.

 

Podobała Ci się ta pigułka wiedzy? Działasz w sektorze publicznym? Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach do realizacji postępowań podprogowych oraz zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych? Sprawdź, co możemy dla Ciebie robić. Skontaktuj się z naszym ekspertem, który odpowie na wszelkie pytania, umówi się z Tobą na konsultację online lub w siedzibie Twojej firmy.