Zainteresowanie przetargiem ograniczonym

Za nami pierwsze przetargi nieograniczone, których na platformie zakupowej od jesieni 2018 r. pojawiło się stosunkowo dużo. Ten podstawowy tryb jest oczywiście najbardziej rozpowszechnioną formą realizacji zamówień publicznych realizowanych w formie konwencjonalnej, jak i w formie elektronicznej. Było oczywiście kwestią czasu pojawienie się potrzeb związanych z realizacją przetargu ograniczonego, a co za tym idzie pytań dotyczących możliwości realizacji tego typu zamówienia na platformie zakupowej.

 

Dwa etapy

Przetarg nieograniczony ma dość prostą konstrukcję w ujęciu procesowym, co również decyduje o jego popularności wśród zamawiających. Kluczowa różnica, co wszyscy eksperci od zamówień publicznych wiedzą oczywiście, polega na przesłaniu do zamawiającego wniosku o udział w postępowaniu w odpowiedzi na publikację ogłoszenia. Projektując rozwiązanie zdecydowaliśmy się na implementację funkcji odpowiedzialnej tylko za przyjmowanie wniosków i nie łączenia jej z funkcją przyjmowania ofert. Mechanizm działa podobnie, tzn. mamy zamknięte koperty, z którymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych możemy zapoznać się dopiero po terminie zbierania.

 

Dopuszczenie do składania ofert na platformie zakupowej

Kolejny krok polega na dopuszczeniu do składania ofert handlowych, co jednocześnie w komunikacji z wykonawcami może skutkować przesłaniem SIWZ. Zagadnieniem stosunkowo złożonym jest problem zezwolenia na składanie ofert również przez wykonawców niedopuszczonych. Z jednej strony wydaje się to logiczne, ale z drugiej strony skoro przesłanką odrzucenia ofert jest brak dopuszczenia można przyjąć założenie, że w praktyce możliwość przesłania oferty powinna być dla wykonawców dostępna.

 

 

Dalsze kroki

Po dopuszczeniu do składania ofert proces wygląda identycznie jak w przetargu nieograniczonym. Przyjmowanie ofert oraz ich otwarcie o określonej godzinie. Przetarg ograniczony oraz nieograniczony z punktu widzenia realizacji e-zamówień zawiera wiele wspólnych elementów takich jak np. zadawanie pytań do SIWZ, udzielanie wyjaśnień, przesyłanie wezwań itp. Jednakże dwuetapowość stanowiąca podstawę realizacji przetargu nieograniczonego będzie skutkować odrębnym podejściem niezbędnym do zastosowania do realizacji tego trybu z wykorzystaniem platformy przetargowej. Kluczową sprawą wydaje się być jasny i czytelny przebieg z punktu widzenia wykonawców, co głównie spowodowane jest mniejszym doświadczeniem związanym z udziałem w tego typu zamówieniach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz