Elektronizacja zamówień staje się coraz częściej poruszanym tematem w środowisku osób zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Platformy przetargowe będące jednocześnie platformami e-usług, o których mowa jest w projekcie E-zamówienia, stanowią przede wszystkim narzędzie wspierające pozyskiwanie ofert handlowych oraz zarządzanie procesem realizacji zamówień. Będą odpowiedzialne również za przyjmowanie dokumentu JEDZ opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Rynek

Rynek platform przetargowych (portali e-usług) w Polsce funkcjonuje od ponad 10 lat, a liczba transakcji w zakupach podprogowych przekroczyła 200.000 rocznie. Funkcjonujące obecnie na rynku firmy są dojrzałymi podmiotami posiadającymi doświadczenie oraz strukturę pozwalającą na świadczenie tego typu usług.

Dostawcy

Przy wyborze dostawcy platformy przetargowej należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kupujemy gotowy system  z rynku, czy może staramy się zaprojektować od samego początku system informatyczny.  Atutem pierwszego rozwiązania jest korzystanie z narzędzia, które zostało już wielokrotnie przetestowane, czego dowodem jest funkcjonalność, ale przede wszystkim również stabilność. Jednocześnie platfomy przetargowe (portale e-usług) stanowią rynki elektroniczne spopularyzowane od kilku lat wśród wykonawców, co zapewnia liczbę ofert na satysfakcjonującym poziomie. Gotowe produkty to również dostęp do bardzo dużych baz wykonawców.

Własna platforma przetargowa

Projektowane od zera narzędzia informatyczne wymagają zdecydowanie większych nakładów finansowych, ale również związane są z ryzykiem związanym ze stabilizacją systemu. Jednocześnie największą wadą takiego podejścia jest brak integracji narzędzia ze wspomnianym już rynkiem elektronicznym.

 

Główne zalety dobrego dostawcy platform przetargowych:

 

  • Gotowy produkt wymagający najwyżej drobnych implementacji
  • Dostęp do baz wykonawców
  • Doświadczenie w świadczeniu usług dostarczania rozwiązań platformy przetargowej
  • Wsparcie telefoniczne dla wykonawców
  • Rozumienie zagadnień prawa zamówień publicznych
  • Świadczenie usług szkoleniowych oraz konsultingowych w obszarze e-zamówień
  • Obsługa procesów przetargowych w tym JEDZ.

 

Dobra platforma przetargowa zapewnia ponadto poufność danych, możliwość weryfikacji tożsamości użytkowników, a także stanowi narzędzie pozwalające na rozliczanie oraz monitoring działań związanych z realizacją zamówień.

Dodaj komentarz